1. THANH TOÁN BẰNG TIỀN MẶT KHI NHẬN HÀNG 

  1. Đối Với Khách Hàng Tại TPHCM đơn hàng sẽ được giao trong ngày hoặc ngày sau kể từ thơi điêm đặt hàng. Nhân viên sẽ nhắn tin hoặc gọi điện cho quý Khách khi nhận dc đơn đăt hàng. Quý Khách Mua hàng sẽ thanh toán bằng tiền mặt người giao hàng. Trong trường hợp quý khách đi vắng, xin vui lòng ủy thác cho người khác nhận hàng và thanh toán tiền thay.
  2. Đối với khách hàng tại Các tỉnh Khác Quý Khách sẽ nhân hàng thời gian từ 4 đên 5 ngày kể từ ngày đặt hàng. Quý Khách nhận hàng và thanh toán bằng tiến mặt cho người giao hàng. Trong trường hợp quý khách đi vắng, xin vui lòng ủy thác cho người khác nhận hàng và thanh toán tiền thay.